NewBiz

Bilang inyong katuwang, tayo ay nakipag-partner sa iba’t ibang mga establishments upang mabigyang pagkakataon ang bawat Hapinoy Negosyante na palawakin ang kanilang mga negosyo. 

Check out new business opportunities para sa dagdag kita ng sari-sari store mo. Tara na at sama-sama nating palaguin at paunlarin ang ating mga negosyo.

Dahil sa BizMo, sabay-sabay ang pag-level up ng bawat Hapinoy Negosyante!