Samahang Hapinoy

Ano ang Samahang Hapinoy?

Bilang katuwang ng sari-sari store owners, ang Hapinoy ay bumubuo ng isang samahan kung saan tayo ay sabay-sabay na natututo bilang negosyante. Sa pamamagitan ng Samahang Hapinoy, nagkakaroon tayo ng isang komunidad na ang layunin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-asenso at sama-samang paglago.


Ano ang Samahang Hapinoy Card?

Ang Samahang Hapinoy Card ay isang membership card na hatid ng Hapinoy para
sa mga katuwang nitong Hapinoy Negosyante para sa sama-samang pagkatuto at
sabay-sabay na paglago ng kanilang negosyo.

 
Samahang Hapinoy Card_2(3) (front).png
 
 

Anu-ano ang benefits ng Samahang Hapinoy Card?

 
2.png


Promo and Discounts

Bilang parte ng Samahan, maaari nang ma-avail ng mga Hapinoy Negosyante ang mga discounts at promo mula sa mga partner establishment.

4.png


Points

Gamit ang Card, maaaring nang makakuha ng mga points mula sa pag-avail ng produkto o serbisyo mula sa mga sumusunod na partner establishment:

 • Dunkin Donuts (Ayala branch)

 • Red Mango

 • Calamba Doctors’ Hospital

 • Home Along (Mandaluyong
  branch)

 • The Executive Facial Care (Marikina branch)

 • V & M Naturals

 • Mani Pedi Organic Nail Spa

 • Posh Nails Hand and Foot Spa

 • Messy Bessy

 • Pink Manila

 • Vice Cosmetics

 

Paano ito gamitin?

Para sa Promo at Discounts

 
1.png

1

Ipresenta ang Samahang Hapinoy Card sa pagbayad.

2.png

2

 

Makakatanggap na ng discount
o promo mula sa partner establishment.

 
 

Para sa Points

1.png

1

Ipresenta ang Samahang Hapinoy Card sa pagbayad sa partner establishment.

5.png

2

Ibigay ang cellphone number.

3.png

3

Makakatanggap ng text message para sa bilang ng points na nakuha.

4.png

4

Base sa katapat na halaga ng nakuhang points, maaari nang gamitin ang points ng Card para sa susunod na pagbayad sa partner establishment.